”Prvi festival bajke za djecu i odrasle” održan je u periodu od 28. maja do 3. juna, 2015. sa perspektivom da preraste u respektabilnu kulturno-umjetničku i turističku manifestaciju.

Glavni nosioc pripovijedačkih sadržaja je bila Dubrovčankom Jasna Held, jedina profesionalna pripovjedačica bajki u regionu, koja je uvrštena među deset najboljih pripovjedača Evrope.

Gošća Festivala i jedna od osnivačica udruženja ”Bajka” bila je naša glumica, Tatjana Šojić.

Festival je održan u prostoru našeg Partnera i domaćina Multiplex Cinema City, popraćen intenzivnom medijskom kampanjom.

Poslušajte promotivni džingl za Festival bajke

Opis aktivnosti festivala

Kazalište pripovijedanja jedinstven je umjetnički i kulturni doživljaj u kojem se, ono što se zbiva, ne događa izvana već u unutarnjosti svakog slušatelja.
Obzirom da su djeca u današnje vrijeme pod jakim dojmom mnogobrojnih čulnih utisaka, koji nepovoljno djeluju na njihova bića, naš cilj je oživjeti bajku, pripovjedanje, živu riječ, pružiti djeci priliku da sačuvaju sposobnost stvaranja unutrašnjih slika. Festivala bajke, Zimska bajka, Praznična bajka – Vrijeme darivanja veoma su značajan korak na putu bajke i pripovjedanja do školskih učionica, naših domova, biblioteka…

Uz pripovjedanje koristimo vizuelne predloške, lutke, pokretne slike koji pomažu u vizuelizaciji priče.
Bajke djeci pripovjedaju odgajateljice sa waldorfskom naobrazbom uz zvuke lire.
Jednostavnost scenskih lutaka, radnje, pokreta… jedan je od načina kako hraniti dubinu djetetovog bića. U prizorima scenskih igara koje posreduje odgajatelj, djeca doživljavaju cjelovitost riječi, pokreta, zvuka, oblika i boja.

Filcanje je stara tehnika prerade vune koja se temelji na svojstvu vlakana da se usljed mehaničkog i toplinskog djelovanja medjusobno upletu u čvrstu strukturu i da od vune nastanu željeni oblici. To ovom drevnom zanatu daje savremenu upotrebu u produkciji umjetničkih predmeta i kulturnih sadržaja.
Radionica je zamišljena kao poticaj pedagozima, nastavnicima, profesorima, studentima, kao i roditeljima, da djeci pripovijedaju bajke uz male sobne scene i lutke koje su sami osmislili i napravili za njih.

Namjera nam je da povratimo iz zaborava ovaj stari zanat na jedan novi način i pokažemo sve mogućnost primjene u savremenom životu.
Kao socijalna umjetnost namjenjena je za djecu za sve koji se žele umjetnički razvijati, roditelje, nastavnike, vaspitače ali i za stare ljude, umjetnike kao i sve ljude čiji svakodnevni radni život donosi stres i crpi snagu. Radimo radionice za odrasle, radionice za djecu prilagođavamo uzrastu a kao prateću aktivnosti vunenog pozorištanca sa djecom izrađujemo vunene figure uz pomoć čvorova.
Nakon svake radionice polaznici sobom ponesu proizvod koji su sami napravili.
Sadržaji koje nudimo pažljivo su pripremani u saradnji sa dječijim pedagozima i psiholozima. Pogodni su za razvijanje socijalnih vještina, motorike djeteta, podstiču emocionalni razvoj i utiču na jačanje koncentracije te ih krasi ne samo obilje informacija.
Stari zanati koriste finu motoriku a time zapošljavaju i harmoniziraju sve dijelove senzoričkog aparata te su pogodne za rad sa djecom kao i za ergoterapiju svih osoba sa posebnim potrebama kao dodatni instrument odgajateljima, terapeutima, logopedima, psihoterapeutima i razrednim nastavnicima u okviru inkluzivne nastave.

Seminar je zamišljen kao poticaj pedagozima, nastavnicima, profesorima, studentima, kao i roditeljima, u radu s djecom i mladima
Tok trodnevnog seminara:
Uvod u svijet bajki i priča (narodne tradicije), atmosfera bajki
Kultura govora (umijeće pripovijedanja i umijeće slušanja)
Važnost bajki u odgoju i odrastanju (slike, imaginacija, riječ i govor)
Bajka
Vježba memorije u slikama
Razgovor o bajci, simbolika, ritam, doživljaj, tačka preokreta, razvoj
Rad s djecom i mladima (igrokazi, predstave)
Vježba pripovijedanja
Poezija govora, vježba (uključujući i govorne vježbe)
Odabir najvažnijih trenutaka u bajci
Vježba igrokaza

Namjenjena roditeljima i odgajateljima sa ciljem da steknu teoretska i praktična znanja primjenjiva u radu i igri sa djecom.
Namjenjene djeci sa ciljem da podstakne razvijanje pažnje, koncentracije i koordinacije pokreta i izgovorenih riječi.
Voditeljice ovih radionica su Wadorf odgajateljice a podrazumjeva praktično izvođenje prstnih i gestovnih igara pod vodstvom mentora za sticanje praktičnog znanja i vještina koje možete samostalno koristiti u radu i igri sa djecom.

Sponzori

Zahvaljujemo se našim sponzorima i partnerima, te svim učesnicima koji su omogućili realizaciju festivala.