Radionice filcanja

Sadržaji koje nudimo na radionicama pogodni su za razvijanje socijalnih vještina, motorike djeteta, podstiču emocionalni razvoj i utiču na jačanje koncentracije. Namijenjene su i djeci i odraslima.

Filcanje je stara tehnika prerade vune koja se temelji na svojstvu vlakana da se usljed mehaničkog i toplinskog djelovanja medjusobno upletu u čvrstu strukturu i da od vune nastanu željeni oblici. To ovom drevnom zanatu daje savremenu upotrebu u produkciji umjetničkih predmeta i kulturnih sadržaja.

Radionica za izradu lutaka od filcane vune za uprizorenje bajki

Radionica je zamišljena kao poticaj pedagozima, nastavnicima, profesorima, studentima, kao i roditeljima, da djeci pripovijedaju bajke uz male sobne scene i lutke koje su sami osmislili i napravili za njih.

Radionice suhog i mokrog filcanja “Filcanje kao umjetnost zanat i terapija”

Namjera nam je da povratimo iz zaborava ovaj stari zanat na jedan novi način i pokažemo sve mogućnost primjene u savremenom životu. Kao socijalna umjetnost namjenjena je za djecu za sve koji se žele umjetnički razvijati, roditelje, nastavnike, vaspitače ali i za stare ljude, umjetnike kao i sve ljude čiji svakodnevni radni život donosi stres i crpi snagu. Radimo radionice za odrasle, radionice za djecu prilagođavamo uzrastu a kao prateću aktivnosti vunenog pozorištanca sa djecom izrađujemo vunene figure uz pomoć čvorova.
Nakon svake radionice polaznici sobom ponesu proizvod koji su sami napravili. Sadržaji koje nudimo pažljivo su pripremani u saradnji sa dječijim pedagozima i psiholozima. Pogodni su za razvijanje socijalnih vještina, motorike djeteta, podstiču emocionalni razvoj i utiču na jačanje koncentracije te ih krasi ne samo obilje informacija.
Stari zanati koriste finu motoriku a time zapošljavaju i harmoniziraju sve dijelove senzoričkog aparata te su pogodne za rad sa djecom kao i za ergoterapiju svih osoba sa posebnim potrebama kao dodatni instrument odgajateljima, terapeutima, logopedima, psihoterapeutima i razrednim nastavnicima u okviru inkluzivne nastave.

Radionica gestovnih igara i ritmičkih kola

  • Namjenjena roditeljima i odgajateljima sa ciljem da steknu teoretska i praktična znanja primjenjiva u radu i igri sa djecom.
  • Namjenjene djeci sa ciljem da podstakne razvijanje pažnje, koncentracije i koordinacije pokreta i izgovorenih riječi.

Ove radionice podrazumjevaju praktično izvođenje prstnih i gestovnih igara pod vodstvom mentora za sticanje praktičnog znanja i vještina koje možete samostalno koristiti u radu i igri sa djecom.

Igre prstićima

 Stari palac kruha prosi,
 Kažiprst ga kući nosi
 Srednjak šuti pa se ljuti
 Što prstenjak sve pojeda
 A mezimac samo gleda.

Sjećate li se ovih stihova? Ili nekih sličnih? Jesu li ih i vama izgovarali djed, baka, otac ili majka? A možda ste se baš vi igrali sa svojim djetetom pjevuckajući mu takve stihove. Igra prstima i stihovima pripada prapočetku čovjekovih osobnih i scenskih iskustava. Ona se obično odvija u intimnoj atmosferi i tjelesnom kontaktu, jer dijete sjedi u naručju onoga tko se s njim igra. U takvoj atmosferi stječe se povjerenje u sebe i svijet oko sebe. Zato su igre prstima nezaobilazne u razvoju osobnosti i djetetova unutarnjeg svijeta.
Igra prstima utemeljena je na dodiru, a dodir je jedan od prvih oblika komunikacije. Slijepo i gluho dijete upravo dodirom razvija odnose s drugima. Ruka je bogato inervirana, puna osjetnih tjelešaca i u mozgu zauzima veliko područje. Njom dijete istražuje vlastito tijelo još prije rođenja, poslije lice i tijelo osobe koja ga njeguje. Nježne ruke odraslih za dijete su prvi dobroćudni ambasadori iz svijeta odraslih, a prsti zasebna bića, uglavnom nježna, ali ponekad i pomalo opasna. U igri su prsti personificirani, nerijetko simboliziraju obitelj. Igra prstićima i stihovi vezani uz njih mogu poslužiti kao male lutkarske etide. S nešto mašte, malo boje, kakvim dodatkom i svjetlom i vi možete sa svojom djecom scenski osmisliti poneku od igara prstima i prstićima. Prisjetite se svog djetinjstva i prepustite se toj avanturi. Iskrsne li bilo kakav problem, budite uvjereeni da će vam u realizaciji najbolje pomoći vaša djeca. Ona sigurno znaju što ćete zajednički u toj igri pronaći.

Radionica pentatonske muzike

Ono što je za riječ bajka, to je za zvuk bajkovita pentatonska muzika. Ona nije ni sretna, ni tužna, nije uzbudljiva, ni napeta. Ona priča o dobroti, ljepoti i istini. Svojim jednostavnim jezikom se obraća djetetu u nama, vraća nas nama samima i dovodi u ravnotežu sa univerzumom.

Pentatonska muzika je dragocjena za sve ljude, a najviše u prvih devet godina našeg života. Znamo koliko je dobar početak važan za nastavak života, pa se trudimo dati našoj djeci najbolje uslove za razvoj, našu ljubav, nazdraviju hranu, odjeću, obuću, odgoj i obrazovanje.

Djeci su potrebne i nematerijalne, univerzalne vrijednosti, duhovna hrana: priroda, umjetnost, lijepa riječ, narodna bajka i bajkovita muzika. Ukoliko djeci pružimo priliku da se nahrane i napoje zdravim kulturnim naslijeđem koje im prenosimo iz davnina, na najljepši način i s ljubavlju, dajemo im priliku da, na zdravim temeljima, u budućnosti izgrade sebe i bolji svijet za sve ljude.

Želite organizirati jednu od naših radionica u vašoj školi ili gradu?

Kontaktirajte nas