Bajka proizvodi

­
  • Prema predlošku teksta u mogućnosti smo da za vas napravimo scenske lutke od filcane vune u kombinaciji sa drugim prirodnim materijalima.
  • Matematički patuljci za djecu predškolskog i školskog uzrasta, kao pomoć pri učenju sabiranja i oduzmanja. Sve naše proizvode radimo isključivo po narudžbi.