Matematički patuljci za djecu predškolskog i školskog uzrasta, kao pomoć pri učenju sabiranja i oduzmanja.

Sve naše proizvode radimo isključivo po narudžbi.