Kada se priče pripovjedaju djeci često se koriste i različiti vizuelni predlošci i rekviziti poput lutaka koji pomažu u vizuelizaciji priče.  Pripovjedanje bajki uz jednostavne lutke i scenografiju namjenjeno ja za djecu uzrasta od tri do pet godina. Bajke djeci pripovjedaju odgajateljice sa waldorfskom naobrazbom uz zvuke lire.

Jednostavnost scenskih lutaka, radnje, pokreta… jedan je od načina kako hraniti dubinu djetetovog bića. U prizorima scenskih igara koje posreduje odgajatelj, djeca doživljavaju cjelovitost riječi, pokreta, zvuka, oblika i boja.

Scenske igre imaju velik i dragocjen doprinos u odgoju djece. I najmanja scenska igra objedinjuje u sebi različite vrste umjetnosti pa djeluje istovremeno na više osjetila, pomažu mu u razumjevanju vlastitih duševnih zbivanja (tuga, ljutnja…), utječu na razvoj pozitivnih crta ličnosti, obogaćuju govorno i intelektualno iskustvo.

Lutke izrađujemo od prirodnih materijala. U lutkama i sceni tek je naznačen oblik, izgled.
Lutke i scena su poput slike naslikane s nekoliko poteza kista. Dijete stvaralačkim snagama mašte nadopunjuje, dodaje detalje koji nedostaju.